Các dự án được phát triển
cho khách hàng của chúng tôi

Dự án
Motion Graphic – Giới thiệu tổng đài Mobifone one contact

https://chipdesign.vn/wp-content/uploads/2022/09/Mobifone_one_contact.mp4

Motion Graphic – VP Passport Card

https://chipdesign.vn/wp-content/uploads/2022/09/VP-Passport-Card.mp4

THE COSTA NHA TRANG

https://chipdesign.vn/wp-content/uploads/2022/09/THE-COSTA-NHA-TRANG_1080p.mp4

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU THẦN TỐC BẰNG VIDEO MARKETING

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU THẦN TỐC BẰNG VIDEO MARKETING Video Marketing là phương thức truyền thông hiệu quả nhất trong…

THIẾT KẾ BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU – NỀN TẢNG TRUYỀN THÔNG CHO DOANH NGHIỆP!

THIẾT KẾ BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU - NỀN TẢNG TRUYỀN THÔNG CHO DOANH NGHIỆP! Bộ nhận diện thương hiệu…

THIẾT KẾ LOGO CHUYÊN NGHIỆP GIÚP KHÁCH HÀNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU NHANH CHÓNG

THIẾT KẾ LOGO CHUYÊN NGHIỆP GIÚP KHÁCH HÀNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU NHANH CHÓNG Logo là ấn phẩm truyền thông…

THIẾT KẾ BAO BÌ SẢN PHẨM ĐỘC ĐÁO

THIẾT KẾ BAO BÌ SẢN PHẨM ĐỘC ĐÁO Thiết kế bao bì sản phẩm là một phần quan trọng giúp…