Các dự án được phát triển
cho khách hàng của chúng tôi

Dự án
Video giới thiệu OR1

https://chipdesign.vn/wp-content/uploads/2022/09/He-thong-phong-mo-Hybrid-Benh-vien-St-Paul_1080p.mp4

Motion Graphic – Giới thiệu tổng đài Mobifone one contact

https://chipdesign.vn/wp-content/uploads/2022/09/Mobifone_one_contact.mp4

Motion Graphic – VP Passport Card

https://chipdesign.vn/wp-content/uploads/2022/09/VP-Passport-Card.mp4

THE COSTA NHA TRANG

https://chipdesign.vn/wp-content/uploads/2022/09/THE-COSTA-NHA-TRANG_1080p.mp4

Sản xuất Video marketing Mpro Office

https://www.youtube.com/watch?v=W3QuHnjp47U&t=63s

Video Chipdesign

https://www.youtube.com/watch?v=Gm6sRv5Hzw0

Video DentalFlow

https://chipdesign.vn/wp-content/uploads/2022/06/Cham-soc-khach-hang-nha-khoa-bang-phan-mem-nha-khoa-DentalFlow-x-Zalo-ZNS.mp4https://chipdesign.vn/wp-content/uploads/2022/06/Phan-mem-quan-ly-phong-kham-nha-DentalFlow-_1_.mp4