Về chúng tôi

ChipDesign

ChipDesign là một đội ngũ những người trẻ sáng tạo và nhiệt huyết. Chúng tôi luôn cố gắng trở thành những cá nhân hoàn thiện, đồng thời không ngừng phối hợp cùng nhau để trở thành một đội ngũ năng động, tích cực, luôn mang những điều mới mẻ đến với khách hàng. ChipDesign hiện thực hóa mọi ý tưởng, kể cả những ý tưởng điên rồ nhất.

Điều gì làm cho chúng tôi

trở nên độc đáo

Lấy khách hàng làm trung tâm

Ngoài việc tạo ra các thiết kế đẹp, chúng tôi tạo ra các giải pháp để giải quyết các vấn đề thực tế với cách tiếp cận lấy khách hàng làm trung tâm. Chúng tôi làm cho các nền tảng kỹ thuật số có thể sử dụng được và hữu ích bằng cách tập trung vào người dùng, nhu cầu và yêu cầu của họ.

Nhanh nhẹn

Quy trình của chúng tôi đáp ứng nhanh hơn. Chúng tôi kiểm tra mọi thứ và thực hiện các điều chỉnh để mang lại cho bạn kết quả tốt nhất.

Sự hợp tác

Đó là con đường hai chiều, không chỉ là ý tưởng và suy nghĩ của chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn hợp tác và làm việc chặt chẽ với doanh nghiệp của bạn. Bằng cách nhận phản hồi, chúng tôi có thể khám phá những gì mọi người muốn và cách làm tốt điều đó.

Chấp hành

Ý tưởng và thiết kế tuyệt vời là một chuyện, nhưng chúng tôi cũng đảm bảo rằng chúng tôi sẽ thực hiện và mang lại cho bạn kết quả có thể đo lường được. Chúng tôi có các quy trình tại chỗ để cung cấp cho bạn.

Điều gì làm cho chúng tôi

trở nên độc đáo

Lấy khách hàng làm trung tâm

Ngoài việc tạo ra các thiết kế đẹp, chúng tôi tạo ra các giải pháp để giải quyết các vấn đề thực tế với cách tiếp cận lấy khách hàng làm trung tâm. Chúng tôi làm cho các nền tảng kỹ thuật số có thể sử dụng được và hữu ích bằng cách tập trung vào người dùng, nhu cầu và yêu cầu của họ.

Nhanh nhẹn

Quy trình của chúng tôi đáp ứng nhanh hơn. Chúng tôi kiểm tra mọi thứ và thực hiện các điều chỉnh để mang lại cho bạn kết quả tốt nhất.

Sự hợp tác

Đó là con đường hai chiều, không chỉ là ý tưởng và suy nghĩ của chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn hợp tác và làm việc chặt chẽ với doanh nghiệp của bạn. Bằng cách nhận phản hồi, chúng tôi có thể khám phá những gì mọi người muốn và cách làm tốt điều đó.

Chấp hành

Ý tưởng và thiết kế tuyệt vời là một chuyện, nhưng chúng tôi cũng đảm bảo rằng chúng tôi sẽ thực hiện và mang lại cho bạn kết quả có thể đo lường được. Chúng tôi có các quy trình tại chỗ để cung cấp cho bạn.

Chân dung nhân sự

của Chip Design

Hoang Nguyen

Video Editer

Long Nguyen

Graphic Designer

Dung Tran

Manager

Trang Bui

Graphic Designer

Giang Nguyen

Admin Executive

Son Nguyen

Account Executive

Gia nhập với

team Chipdesign

Chúng tôi luôn tìm kiếm tài năng mới. Tại ChipDesign, chúng tôi tin rằng sự thành công của công ty chúng tôi phụ thuộc hoàn toàn vào chất lượng công việc và hạnh phúc của đội ngũ của chúng tôi. Chúng tôi muốn bạn không phải vì khả năng gõ bàn phím mà vì sự sáng tạo, tinh thần, sự sẵn sàng và khả năng thực thi của bạn.

Liên hệ ngay