ChipDesign làm gì?

Chúng tôi tạo ra, truyền tải và làm gia tăng giá trị thương hiệu trong mắt khách hàng. Tất cả nhằm giúp doanh nghiệp tạo ra khách hàng trung thành và tăng trưởng lợi nhuận.

Branding

Branding

Bộ nhận diện thương hiệu là tập hợp tất cả các yếu tố mà một công ty tạo ra để khắc họa hình ảnh phù hợp với người tiêu dùng. Nhận dạng thương hiệu khác với “hình ảnh thương hiệu” và “thương hiệu”, mặc dù các thuật ngữ này đôi khi được coi là có thể thay thế cho nhau.

Thiết kế Logo

Bộ nhận diện thương hiệu

Web design

Các nhà phát triển full-stack đã sẵn sàng cho tất cả các giải pháp web phức tạp. Sử dụng các chiến lược và khuôn khổ web mới nhất cho các tiêu chuẩn internet ngày nay.

Thiết kế landing page

Thiết kế website

Web design
Phòng thiết kế thuê ngoài

Phòng thiết kế thuê ngoài

Kiến trúc thương mại điện tử có thể mở rộng và tập trung vào khách hàng. Các thiết kế thích ứng phù hợp với mô hình kinh doanh và đối tượng cụ thể của bạn.

Thiết kế các ấn phẩm truyền
thông marketing

Video Editing

Hình ảnh được xử lý Nhanh hơn 60.000 lần trong não bộ hơn là văn bản và chúng tôi tạo ra đồ họa đến truyền đạt ý tưởng và nội dung dễ dàng hơn. Ngoài ra, chúng tôi làm cho họ sống và sử dụng thiết kế chuyển động siêu kỹ năng cho điều đó.

Làm TVC

Thiết kế chuyển động

Video Editing

Branding

Bộ nhận diện thương hiệu là tập hợp tất cả các yếu tố mà một công ty tạo ra để khắc họa hình ảnh phù hợp với người tiêu dùng. Nhận dạng thương hiệu khác với “hình ảnh thương hiệu” và “thương hiệu”, mặc dù các thuật ngữ này đôi khi được coi là có thể thay thế cho nhau.

Thiết kế Logo

Bộ nhận diện thương hiệu

Web design

Các nhà phát triển full-stack đã sẵn sàng cho tất cả các giải pháp web phức tạp. Sử dụng các chiến lược và khuôn khổ web mới nhất cho các tiêu chuẩn internet ngày nay.

Thiết kế landing page

Thiết kế website

Phòng thiết kế thuê ngoài

Kiến trúc thương mại điện tử có thể mở rộng và tập trung vào khách hàng. Các thiết kế thích ứng phù hợp với mô hình kinh doanh và đối tượng cụ thể của bạn.

Thiết kế các ấn phẩm truyền
thông marketing

Video Editing

Hình ảnh được xử lý Nhanh hơn 60.000 lần trong não bộ hơn là văn bản và chúng tôi tạo ra đồ họa đến truyền đạt ý tưởng và nội dung dễ dàng hơn. Ngoài ra, chúng tôi làm cho họ sống và sử dụng thiết kế chuyển động siêu kỹ năng cho điều đó.

Làm TVC

Thiết kế chuyển động

Liên hệ ngay

với chúng tôi

Bạn muốn biết chúng tôi làm điều đó như thế nào? Hãy dành vài phút để tìm hiểu về quy trình của chúng tôi và để chúng tôi hướng dẫn bạn từng bước.

Liên hệ ngay