Thiết kế banner social media Mamanbebe

Lĩnh vực Thể loại Mô tả
Kinh doanh online - Ngành hàng mẹ & bé Chiến dịch Social Media Thương hiệu Mamanbebe đã gắn bó với Chipdesign được hơn một năm. Việc sử dụng các tone màu pastel, các element cute nhằm truyền đi các thông điệp của nhà bán hàng dành cho đối tượng mẹ và bé. Các phong cách chữ cũng được sử dụng nhất quán trong từng chiến dịch. Phòng thiết kế thuê ngoài Chipdesing xin được cảm ơn thương hiệu mamanbebe đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ.