Thiết kế bao bì hộp thuốc Royal Care

Lĩnh vực Thể loại Mô tả
Y Tế Thiết kế bao bì Dự án thiết kế bao bì cho dòng sản phẩm chức năng của hãng Royal. Mỗi sản phẩm sẽ mang một màu sắc và định hướng khác nhau nhưng vẫn giữ được tổng quan hình dáng của dòng sản phẩm chức năng này.