Thiết kế Logo OneTouch

Lĩnh vực Thể loại Mô tả
Công nghệ Thiết kế nhận diện thương hiệu Dự án thiết kế Logo nền tảng ONETOUCH. ONETOUCH là thương hiệu tiên phong cung cấp giải pháp thanh toán số “không tiền mặt – không tiếp xúc” nhằm tiếp cận không giới hạn người tiêu dùng trên nền tảng công nghệ 4.0. Logo được lấy ý tưởng điểm chạm duy nhất và vùng sóng không tiếp xúc "contactless"