Thiết kế truyền thông GalaxyPlay

Lĩnh vực Thể loại Mô tả
Công nghệ Thiết kế ấn phẩm truyền thông Thiết kế các ấn phẩm Truyền thông: banner, Poster, FLyer cho ứng dụng xem phim trực tuyến Galaxy Play

Dự án tiếp theo

Video Chipdesign